1- قبل از اتصال سیم برق با دو شاخه بایستی از اتصال صحیح کلید بالابر به الکتروموتور و همچنین محکم بودن تمامی اتصالات اطمینان حاصل فرمایید.

2- اتصال الکتروموتور تک فاز بالابر ساختمانی به برق بهتر است از طریق دوشاخه نری و مادگی صورت گیرد یا به وسیله در صورت نیاز سیم ها به هم محکم تابیده شده و سپس با چسب برق محکم شوند. زیرا الکتروموتور تک فاز بالابر ساختمانی در لحظه شروع به کار جریان زیادی نیاز دارد که اگر برق رسانی به دو روش گفته شده انجام نشود ممکن است دستگاه با مشکل مواجه شود.

3- برق بالابر ساختمانی مستقیما از کنتور گرفته شود. ممکن است سیم به کار رفته در داخل ساختمان و پشت پریزهای ساختمان نازک بوده باشود و از آنجایی که جریان ورودی الکتروموتورهای تک فاز بالابر حمل مصالح بسیار بالاست، این سیم کشی توان انتقال چنین جریانی را نداشته باشد. از همین رو احتمالا الکتروموتور در چنین شرایطی یا راه نخواهد افتاد و یا به حالتی که در حال زور زدن است راه اندازی می شود. در نهایت در چنین شرایطی به الکتروموتور آسیب خواهد رسید.

4- سیم انتقال برق به الکتروموتور تک فاز بالابر ساختمانی باید حداقل 2.5 بوده و فیوز کنتور بالای 25 آمپر باشد.

5- سیم نتقال برق به بالابر ساختمانی نباید بسیار بلند باشد زیرا طول زیاد سیم سبب افت ولتاژ شده و در عملکرد الکتروموتور ایجاد مشکل می کند.

6- سیم انتقال برق به الکتروموتور باید یک تکه باشد و از وجود اتصالات مختلف از طریق سیم سیار در میانه راه پرهیز کنید.

در صورتی که این 6 مورد در راه اندازی یا برق رسانی بالابرهای ساختمانی تک فاز رعایت شود شما یکی از ایمن ترین و مطمئن ترین برق رسانی ها به الکتروموتور خود را خواهید داشت که سبب کارکرد بهینه و طول عمر بالای دستگاه شما خواهد شد

منبع

دسته ها :
دوشنبه جهاردهم 8 1397
X